Efter att ha tagit fram en tydlig strategi och valt ut ett kreativt koncept är det dags att finslipa idén.

Konceptutveckling
Under den här fasen utvecklas konceptet för att leverera maximalt i – och tillsammans genom – de olika kanalerna.