Efter att kampanjen har nått marknaden genomför vi att alltid en utvärdering av samarbetet och resultatet.

Resultatuppföljning
Vi går tillsammans igenom resultatet mot den initiala målsättningen och affärsnyttan. Vi rekommenderar starkt att man också utför mätningar före och efter kampanj för att se skillnaden och kunna justera budskap efter uppmätta behov.