Med insikterna från analysfasen att bygga på börjar vi sedan utveckla den kommunikativa strategin i en trestegsprocess.

Kommunikationsstrategi
Sätts ihop utifrån slutsatser samlade genom tidigare stegen i processen.

Kommunikativ hypotes
Strategiska budskap, barriärer och insikter. Vad ska kommunikationen uppnå?

Kreativ hypotes / hypoteser
Utifrån den kommunikativa strategin utvecklas ett antal kreativa idéer.