Efter att ha tagit fram kampanjidén är det dags att färdigställa den.

Produktion
Leverans och anpassning av det utvecklade konceptet. I den här fasen finns även möjlighet att testa koncepten i mindre eller större skala, och utföra eventuella justeringar efter testresultaten.