För att den framtida kommunikativa strategin ska bli effektfull, träffa rätt i målgruppen och bli kostnadseffektiv så gäller det att ha full kontroll över den marknad man verkar på. Vi rekommenderar alltid att börja med en analys för att resultatet ska bli rätt och riktigt istället för snabbt och fel.

Nuläge
Omvärldsanalys och problemformulering med tydlig målsättning.

Målgrupp
Målgrupp/kund analys med en klar och tydlig definition, personifiering som leder till insikter och drivkrafter.

Konkurrent
Konkurrensanalys som klargör vem som gör vad på den marknad man verkar på.

Varumärkesstrategi
En tydlig vision, mission och tydligt löfte skapar ett bra fundament internt och externt.

Digital analys
Hur ser den digitala verkligheten ut? Vem gör vad och hur?