Stockholm
    Quality
    Outlet

  • Varumärkeskommunikation
  • Film/Print

Vi har samarbetat med Stockholm Quality Outlet ända sedan 2009. Under åren har vi hjälpt till att öka både besöks- och försäljningssiffror genom analyser, strategiarbete och konceptutveckling som resulterat i kampanjer, sajter och appar. Sedan 2013 arbetar vi med temat "Smartare shopping". Tanken är att lägga fokus på vilken skillnad 30–70 % rabatt faktiskt gör – och den härliga känslan man får när man gör ett fynd, så klart...