Kafferosteriet
    Koppar

  • Varumärkesidentitet
  • Förpackning Korrenspondensmaterial Web

Vi fick i uppdrag att skapa en grafisk identitet, förpackningar och hemsida för det nystartade kafferosteriet Koppar. Målsättningen var att skapa ett formspråk med grunden i ”nyrostat hantverkskaffe” och med en viss exklusivitet. För att skapa ett eget visuellt uttryck valde vi att arbeta med materialet koppar. På samma sätt som kafferosteriet får fram karaktär i sina bönor genom att hetta upp dem, hettade vi upp kopparplåtar och ’flame paintade’ dem för att få fram olika karaktärer och bränningar; varje bränning fick symbolisera en kaffesort.