Bolagskraft

  • Varumärkesidentitet
  • Web

Egenanställningsföretaget Bolagskraft behövde hjälp med att utveckla sin kommunikation . Genom ett grundläggande varumärkesarbete tog vi fram en ny kommunkationsstrategi och utvecklade konceptet "Vi gör det enklare
att arbeta", som fick ta sig uttryck i en helt ny grafisk profil och sajt.