Ad City Media – Brighter Cities

  • Design
  • Branding

Ända sedan människan lärde sig att kontrollera elden har ljus i mörkret varit den omisskännliga symbolen för liv. I takt med att vi började samlas i städer växte sig de här ljusen allt klarare och starkare. Natten fick färg, och städer lyste i neon. Idag är skyltar, reklam och ljus en självklar del av stadsbilden. Städer som aldrig sover, städer med puls, städer med skönhet.

Kärnan i AdCityMedias verksamhet är att tillhandahålla reklamytor: LED-skärmar, vepor och OOH-TV. Med utgångspunkt i hur reklamen bidrar till den moderna stadsbilden tog vi fram konceptet "Brighter Cities" som blev grunden till deras nya varumärkesidentitet.